tazminat davası

8 Mayıs 2022

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

İş Kazası Tazminat Davası İşçinin aralarındaki hizmet sözleşmesi uyarınca işverenin işini yerine getirmesi nedeniyle yaralanması halinde kendisine veya ölümü halinde yakınlarına işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle […]
16 Nisan 2020

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi – Yangın Sonucu Oluşan Zarardan Yapı Malikinin Sorumluluğuna 3. Kişinin Kusurunun Etkisi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/911 K. 2014/8382 T. 28.5.2014 DAVA : Taraflar arasında görülen tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraf vekillerince temyiz […]