taşınmaz satış vaadi

12 Şubat 2021
satış vaadi

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

Taşınmaz satış vaadi, sözleşmesi bir taşınmazın belirlenen bedel karşılığında ve taraflarca belirlenen şartlar ile gelecekte yapılması planlanan satışını amaçlayan bir ön sözleşmedir.  Bu sözleşme, aynı satış […]
12 Eylül 2018

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmazın satım sözleşmesinin yapılmasını isteme hakkını veren ve bir ön sözleşme olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile taraflar ana sözleşmenin kurulmasını hüküm altına almak istemektedirler. Bir […]