taraflarca getirilme ilkesi

29 Nisan 2020

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi – Hizmet Tespit Davası Kamu Düzenine İlişkin Olduğundan Taraflarca Getirilmiş Delillerle Yetinilmeyerek Re’sen Araştırma Yapılması Gereklidir

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17322 K. 2014/1631 T. 28.1.2014   DAVA : Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı avukatı […]