takasın şartları

15 Mayıs 2022

TAKAS NEDİR VE TAKASIN ŞARTLARI

Takas Nedir Ve Takasın Şartları   Takas, iki kişinin karşılıklı ve aynı cinsten muaccel olan borçlarının, birbirini karşıladığı oranda taraflardan birinin tek taraflı irade açıklamasıyla sona […]