takas

15 Mayıs 2022

TAKAS NEDİR VE TAKASIN ŞARTLARI

Takas Nedir Ve Takasın Şartları   Takas, iki kişinin karşılıklı ve aynı cinsten muaccel olan borçlarının, birbirini karşıladığı oranda taraflardan birinin tek taraflı irade açıklamasıyla sona […]
28 Nisan 2022

BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER

Borcu Sona Erdiren Sebepler   İfa. İfa sonucunda borçlanılan edim tam ve gereği gibi yerine getirilmektedir. Alacaklı bu şekilde tatmin edilir ve borç sona ermiş olur. […]
2 Ekim 2020

Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi

Trampa sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 282, 283 ve 284. maddeleri ile düzenlenmiştir. Mal değişim sözleşmesinin tanımına yer verilen TBK’nın 282. maddesi, ilga 818 sayılı […]
8 Şubat 2017

Boşanma Davası – Yoksulluk Nafakası Talebi

Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği/Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir […]