Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

Sosyal Medya
İnternet Üzerinden Taciz Suçu  Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. Maddesinde düzenlenmiştir. TCK Madde 105 (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Suçun;...
Read More
İnternet Üzerinden Tehdit Suçu Tehdit suçu huzurda işlenebileceği gibi Whatsapp, İnstagram, Facebook, Telegram gibi her türlü online iletişim platformu üzerinden de işlenebilir. Tehdit suçunun temel hali TCK Madde 106/1’de düzenlenmektedir.   TCK Madde 106 (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan...
Read More
İnsan haysiyeti, onur şeref ve saygınlığı ve bunlara saygı gösterilmesini isteme hakkı her hukuk devletinin mevzuat hükümleri çerçevesinde de korunma altına alınmış en evrensel haklardan birisidir. 2709 sayılı Anayasa hükümlerimiz ve 5237 sayılı TCK’da da buna yönelik hükümler mevcut olup, insanın, insan olarak varlığının getirisi olarak sahip olduğu haysiyetinin zarar görmesine karşı çeşitli koruma mekanizmaları...
Read More
İlgili makalemizde sosyal medya aracılığıyla hakaret suçuna ilişkin merak edilenleri aktarmaya çalışacağız. Hakaret suçu TCK’nın 125. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya...
Read More