şirketin sicilden terkini

8 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Şirket Tüzel Kişiliğinin Dava Sırasında Sicilden Terkini ve Şirketin İhyası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/8626 K. 2004/3655 T. 6.4.2004 • ANONİM ŞİRKET ( Açılan Fesih Davası Sırasında Terkin Edilen Şirketin İhyası Davası Açması için Davacıya […]