şirketin ihyası

8 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Devam eden davaları bulunan şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinme işlemi hukuka uygun değildir ve şirketin ihyası gerekir

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/5353 K. 2020/626 T. 21.1.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 26/12/2018 tarih ve 2018/354 […]
8 Nisan 2020

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararı – Davası Devam Eden Şirketin Terkini Sonucu Kurulan Hükmün İhya ile Birlikte Yeniden Yargılama Yoluyla İptali

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/9502 K. 2020/746 T. 6.2.2020 DAVA : Taraflar arasındaki yargılamanın yenilenmesi davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden […]
8 Nisan 2020

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi – Devam eden davaları bulunan şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinme işlemi hukuka uygun değildir ve şirketin ihyası gerekir

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1975 K. 2020/97 T. 15.1.2020 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı-birleşen dosya davalıları …, …, …,…,,…,…, […]
8 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Gerekli İhtarlar Yapılmadan Sicil Kaydı Resen Silinen Şirketin İhyası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8629 K. 2017/6341 T. 20.11.2017 • ŞİRKETİN FAAL OLDUĞU HALDE MÜNFESİH DURUMDA SAYILMASI SEBEBİYLE İHYA DAVASI ( Ticaret Sicili Müdürlüğünün Usulüne […]
8 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Devam eden davaları bulunan şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinme işlemi hukuka uygun değildir ve şirketin ihyası gerekir

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2017/1575 K. 2017/4857 T. 28.9.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce verilen 08/02/2017 tarih ve […]
8 Nisan 2020

Şirketlerin İhyası

Şirketlerin İhyası Ticaret şirketleri, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi yoluyla ortadan kalkarlar ve bu noktadan sonra tüzel kişilerini kaybederler. Ancak tasfiyeye ve sicilden […]