şirketin geçici canlandırılması

3 Mayıs 2018

İhya Davası

Bir ticari kuruluşun faaliyetlerine son verilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verildiği süreç tasfiyedir. Tasfiye süreci şirketin ticaret sicilinden silinmesiyle sona erer […]