şirket ihyası

3 Mayıs 2021
Şirket İhya Davası

ŞİRKET İHYA DAVASI

Şirket ihya davası, tamamlanmamış tasfiyelerin tamamlanmasını sağlayan bir müessesedir. Şirketin tüzel kişiliği ticaret sicilinden terkin edilmesi ile sona erer. Tüzel kişiliğin sona ermesi için de, tasfiye […]
8 Nisan 2020

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı – Şirket Sermayesinin Artırılmaması Nedeniyle Terkin İşleminin İptali ve Şirketin İhyası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2366 K. 2020/557 T. 20.1.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 8. Asliye Ticaret Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 27/02/2019 […]
8 Nisan 2020

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı – İşçi Alacağı Davasında Şirket İhyası

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2017/27716 K. 2020/2640 T. 17.2.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan Tasfiye Halinde … Ekmek […]
8 Nisan 2020

Şirketlerin İhyası

Şirketlerin İhyası Ticaret şirketleri, tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi yoluyla ortadan kalkarlar ve bu noktadan sonra tüzel kişilerini kaybederler. Ancak tasfiyeye ve sicilden […]