şirket birleşmeleri

6 Mart 2022

TASFİYE HALİNDEKİ ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ

Türk Ticaret Kanuna göre tasfiye halindeki şirketlerin birleşmesi mümkündür.  Buna göre tasfiye halindeki şirketin, malvarlığı dağıtılmaya başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması koşuluyla birleşmeye katılabilmesi mümkündür. Yeniden […]