satış ilanının tebliği

26 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi – Satış İlanının Usulsüz Tebliğ Edilmesi Halinde İhalenin İptali İçin Usulsüz Tebligat Nedeniyle İlgilinin Menfaatin Zedelenmiş Olmalıdır

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2018/13353 K. 2019/3801 T. 7.3.2019 USULSÜZ TEBLİĞAT SEBEBİYLE İHALENİN İPTALİ DAVASI ( Satış İlanı Tebliğatının Usulsüz Yapıldığı/Adresin Kapalı Olduğu Gerekçesi […]