Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

prime esas kazanç
Hizmet Tespit Davası T.C. Anayasası’nın 60.maddesiyle düzenlenen sosyal güvenlik hakkı her bireyin sahip olduğu vazgeçilemez temel haklardandır. İlgili anayasa hükmüyle devlete bireylerin sosyal güvenliğini sağlama yükümlülüğü yüklenmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’da bu amaçla ihdas edilmiştir. Hem anayasa hem de kanun hükmüyle görüldüğü üzere sigortalılık ihtiyari değil zorunludur. Ancak bu zorunluluğa...
Read More
Emekli Olduktan Sonra Çalışabilir Miyim? Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma emekliye ayrıldıktan sonra tekrar çalışılması halinde gündeme gelecektir. Yaşlılık aylığı bağlanması için kanunda aranan; belirli bir yaşın doldurulması, prim ödeme gün sayısının tamamlanması, işten ayrılma ve kuruma başvuru koşulları gerçekleştirildiği takdirde kişi emekliye sevk edilir ve kendisine yaşlılık...
Read More