özel istihdam bürosu

28 Şubat 2020

Geçici İş İlişkisi ve Tarafların Sorumlulukları

Ülkemizde uzun yıllardır uygulama alanı bulan geçici iş ilişkisi ile ilgili düzenlemeye ilk kez 4857 sayılı İşK. m.7’de yer verilmiştir. Her iki tür açısından da söylemek […]