mükellef

27 Mayıs 2022

VERGİ HATASI VE VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ  

Vergi Hatası ve Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Vergi Usul Kanununa göre Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi […]
16 Nisan 2018

KDV Kanunu Yeni Düzenlemeler

06.04 2018 tarih ve 30383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına […]