Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

mücavir alan
Kamulaştırmasız el atma, devletin veya bir kamu tüzel kişisinin, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan bir taşınmazını kanunda öngörülen kamulaştırma işlemlerini yapmaksızın ve bedel ödemeksizin fiilen işgal etmesi ve kamu hizmetine tahsis etmesidir. Kamulaştırmasız el atma işlemi, hukuka uygun veya hukuka aykırı olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir. Kamulaştırma ancak kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yetkili organlar...
Read More