Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

mirasın reddi
Miras, miras bırakanın malvarlığının külli halefiyet yoluyla mirasçılarına geçmesidir. Dolayısıyla tereke, aktif ve pasif olarak adlandırdığımız malvarlığı değerleri ve borçlarla birlikte mirasçılara intikal etmektedir. Bazı hallerde terekenin külli intikali, mirasçılar bakımından olumsuz sonuçlar doğurabildiğinden kanun koyucu mirasın reddi prosedürünü düzenlemiştir. Mirasçı, miras bırakan ile arasındaki kötü ilişki sebebiyle, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarının getirdiği yükümlülüklerin...
Read More
Mirasın Reddi   Mirasın reddedilmesine ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 605. Maddesi ve devamındaki maddelerde düzenlenmiş olup 2 farklı ret türü düzenlenmiştir. Bunlar “Mirasın Hükmen Reddi” ve “Mirasın Gerçek Reddi” olarak adlandırılmaktadır. Bu yazımızda her iki ret türünü de inceleyeceğiz.   1) MİRASIN GERÇEK REDDİ: Ret hakkı başlıklı TMK m. 605’de düzenlendiği üzere...
Read More
Miras bırakanın ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi “reddi miras”tır. Miras bırakan ölmeden ret hakkı doğmaz. Miras bırakan ölmeden önce ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir ya da miras hakkının temliki mümkündür. Ayrıca bir kişi kendisine kalan mirası reddetmeden ölecek olursa, mirası reddetmeden...
Read More