Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

mirasçılık belgesi
Miras bırakanın ölümü halinde terekedeki tüm mallar külli halde hiçbir işleme gerek olmaksızın mirasçılara geçmektedir. Mirasçılar bu mallar üzerinde tasarrufta bulunmak istediklerinde ise mirasçı olduklarını ispat etmeleri gerekmektedir.  Ölümden sonra kimlerin mirasçı olduğunu gösterir belgeye ise veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi denmektedir. Örneğin Tapu Sicili Tüzüğünün 21/a maddesine göre, bir intikal işleminin yapılabilmesi için,...
Read More
Kişinin ölümünden sonra kalan malvarlığına (alacak ve borçlarına) sahip olacak geride kalan mirasçılarını belirleyen belgeye “mirasçılık belgesi” diğer bir adıyla “veraset ilamı” denilir. Alınan mirasçılık belgesi, belgede yer alan isimlerden birinin vefat etmesi halinde geçerliliğini yitirir ve bu durumda yeni bir mirasçılık belgesi alınması gerekir. Aksi ispatlanıncaya kadar doğru kabul edilen bu belgeye karşı iptali...
Read More