mirasbırakan

18 Ocak 2022

MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARINDAN MAL KAÇIRMASI (MURİS MUVAZAASI)

Kimi zaman mirasbırakanın kimi mirasçılarına mirastan daha çok pay vermek kimi mirasçılarına ise mirastan pay vermemeye çalıştığı görülmektedir. Muris muvazaası kurumu ise bu durumun ortadan kaldırılması […]
20 Eylül 2020

VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ

Mirasbırakanın vasiyetini yerine getirme borcu yasal mirasçılarına ya da atanmış mirasçılarına aittir. Ancak bazı durumlarda vasiyetin yerine getirilmesi mirasçıların çıkarları ile çekişmeli halde olacağından mirasçılar vasiyeti […]
18 Eylül 2020

MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Malikin, malın zilyetliğini kazanmak için, zilyetliği haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı açtığı davaya istihkak davası denir. Başka bir deyişle istihkak davası, […]
5 Şubat 2018

Miras Hukuku

Gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda,  ölen kişinin malvarlığının ne olacağı konusu gündeme gelmektedir. Bu sorunun yanıtını özel hukuk alanında yer alan Miras […]