Hafta İçi : 09:00-18:00
·

Tag

mirasbırakan
Kimi zaman mirasbırakanın kimi mirasçılarına mirastan daha çok pay vermek kimi mirasçılarına ise mirastan pay vermemeye çalıştığı görülmektedir. Muris muvazaası kurumu ise bu durumun ortadan kaldırılması amacıyla işletilen bir müessesedir.   Örneğin miras bırakan sizi mirastan dışlamak amacı ile malvarlığını satış olarak göstermiş ise hangi yasal haklarınız vardır? Hukuk dilinde “Muris Muvazası” olarak geçen bu...
Read More
Mirasbırakanın vasiyetini yerine getirme borcu yasal mirasçılarına ya da atanmış mirasçılarına aittir. Ancak bazı durumlarda vasiyetin yerine getirilmesi mirasçıların çıkarları ile çekişmeli halde olacağından mirasçılar vasiyeti yerine getirmek istemeyebilirler. Ayrıca mirasçıların vasiyeti yerine getirme yeteneği de olmayabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında mirasbırakan vasiyetinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bir görevli atayabilir. Bu yazımızda TMK madde 550-556’da...
Read More
Miras Sebebiyle İstihkak Davası Malikin, malın zilyetliğini kazanmak için, zilyetliği haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı açtığı davaya istihkak davası denir. Başka bir deyişle istihkak davası, malı haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı mal sahibinin açtığı davadır. Miras sebebiyle istihkak davası ise istihkak davasının daha özel bir hali olarak TMK Madde 637-639’da düzenlenmiştir. Bu yazımızda...
Read More
Gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda,  ölen kişinin malvarlığının ne olacağı konusu gündeme gelmektedir. Bu sorunun yanıtını özel hukuk alanında yer alan Miras Hukuku’nda bulmaktayız. Miras Hukuku’nda ölen kişinin malvarlığının kimlere, ne oranda ve nasıl geçeceği sorularının cevaplarını bulabiliriz. Bu yazımızda miras hukukunun temel ilkelerinden bahsedeceğiz. Teknik anlamda tanımları inceleyecek olursak; muris...
Read More
whatsappdestek iletişim