mevsimlik işçi yıllık izin hakkı

10 Nisan 2020

Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Yıllık ücretli izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 vd. maddeleri ile düzenlenmiş olan anayasal dinlenme hakkıdır. T.C. Anayasası’nın 50. maddesi yıllık ücretli izin hakkının anayasal […]
10 Nisan 2020

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı – Sözleşme ile Mevsimlik İşçiler Lehine Yıllık Ücretli İzin Kararlaştırılabilir

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17714 K. 2013/6283 T. 26.3.2013 MEVSİMLİK İŞÇİ ( Yıllık Ücretli İzin Kullanma veya Buna Dayanarak Ücret Alacağı İsteminde Bulunamayacağı – […]