Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

meslek hastalığı
Korona Virüs İş Kazası Sayılır Mı? Geniş anlamıyla sorumluluk kavramı, bir kişinin başka bir kişiye verdiği zararları giderme yükümlülüğü olarak açıklanmıştır. Hukuki anlamda sorumluluk ise, taraflar arasındaki borç ilişkisinin zedelenmesi sonucu doğan zararların giderilmesi (tazmin edilmesi) yükümlülüğünü içerir. İşyerinde meydana gelen iş kazaları nedeniyle işverenin hukuki sorumluluğunun niteliği Yargıtay’ın önceki kararlarında da benimsediği görüşe göre,...
Read More
T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2018/5018 K. 2019/2931 T. 15.4.2019 Tır şoförü olan murisin, davalı işveren tarafından Ukrayna’ya sefere gönderildiği, yapılan bu sefer sırasında H1N1 virüsünün bulaştığının alınan raporlara göre sabit olduğu, bu durumda yapılan sefer sırasında bulaşan H1N1 virüsüne bağlı olarak, daha sonra meydana gelen ölümünün iş kazası olarak kabul edilmesi gerektiği- Davacı,...
Read More
Korona virüs ile karşılaşan işveren ne yapmalı? Önceki yazılarda anlatılanlara ek olarak belirtmek gerekir ki; çalışanlardan birisinde Covid-19 vakası tespit edilmesi halinde hasta personel için gerekli karantina tedbirlerinin alınması için İl Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı birimine derhal bilgi verilmelidir. Ayrıca ilgili resmi görevliler tarafından işyerinde alınması önerilen tedbirleri (işyerinin tamamen karantinaya alınması, dezenfekte edilmesi vb.)...
Read More
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesine göre meslek hastalığı “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri” olarak tanımlanmıştır. Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları(sağlık bakanlığına bağlı...
Read More