manevi tazminat

26 Mayıs 2022

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

Trafik Kazası Tazminat Davası Trafik kazası sonucu tazminat istemiyle hem bedensel hem de malvarlıksal zararların giderilmesi amaçlanır. En az bir motorlu aracın katıldığı kazalar, trafik kazası […]
8 Mayıs 2022

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

İş Kazası Tazminat Davası İşçinin aralarındaki hizmet sözleşmesi uyarınca işverenin işini yerine getirmesi nedeniyle yaralanması halinde kendisine veya ölümü halinde yakınlarına işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle […]
12 Mayıs 2021

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı, adından da anlaşıldığı üzere ölen kişinin desteğinden yararlanan kişilerin ölüm sebebiyle destekten yoksun kalması sonucunda talep edecekleri tazminattır. Ölen kişinin eşi, çocukları, […]
30 Nisan 2020

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi – Resmi Nikâh Yapma Vaadi İle Kandırılan Ve Bunun Etkisi Altında, Fiziksel Ve Ruhsal Olarak Zarara Uğrayan Kişinin Manevi Dengesinin Eski Hâline Dönüştürülmesi, Duygusal Olarak Tatmin Edilmesi, Zarar Verenin De Bir Daha Böyle Bir Eylemde Bulunmaktan Alıkonulması Amacıyla Uygun Bir Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1464 K. 2020/359 T. 4.2.2020 RESMÎ NİKÂH OLMAKSIZIN YAPILAN EVLİLİK SONRASI GERÇEKLEŞEN AYRILIK (Manevi Tazminat – Davacının Davalı Tarafından Resmî […]
30 Nisan 2020

Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararlar ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Trafik Kazası Nedeniyle Uğranılan Zararlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, motorlu araçların sebep oldukları trafik kazalarından doğan zararların tazmini borcunu, motorlu aracın işletenine yüklemiştir. KHK’nın 85. […]
27 Temmuz 2018

İş Kazası Davaları

İş Kazası Davaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13.maddesine göre iş kazası; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle […]
17 Temmuz 2018

Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat

Boşanma Davalarında Nafaka ve Tazminat Boşanma davasının mali sonuçları olarak maddi-manevi tazminat, iştirak nafakası, tedbir nafakası, yoksulluk nafakasına karar verilebilmektedir. Dava önceki yazımızda boşanma davasının sürecinden […]
11 Temmuz 2018

Meslek Hastalığı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesine göre meslek hastalığı “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin […]