mal değişim sözleşmesi

2 Ekim 2020

Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi

Trampa sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 282, 283 ve 284. maddeleri ile düzenlenmiştir. Mal değişim sözleşmesinin tanımına yer verilen TBK’nın 282. maddesi, ilga 818 sayılı […]
8 Şubat 2017

Boşanma Davası – Yoksulluk Nafakası Talebi

Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği/Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir […]