maddi tazminat davası

1 Mayıs 2020
icra hukuku

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararı – Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yemin veya Keşif Yoluyla Geçerli Olup Olmaması Gerektiğinin Belirlenmesi Gerektiği

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/2328 K. 2016/4978 T. 10.11.2016 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI ( Yüklenicinin Sözleşme Gereği Yapacağı İş Oranı Dikkate Alınıp Yüklenici Ediminin Reddedilemeyecek […]
16 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Terör Eylemi Sebebiyle Yapı Malikinin Sorumluluğunda İlliyet Bağının Kesilip Kesilmediği

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-841 K. 2016/321 T. 16.3.2016 • MADDİ TAZMİNAT DAVASI (Terör Eylemi Sebebiyle – Üçüncü Kişinin Yani Terör Örgütünün Ağır ve Kasıtlı […]