Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

maaş haczi
Günümüzde artan tüketim alışkanlıkları ve dalgalanan ekonomi sebebiyle borçlanma miktarları artmaktayken ödeme gücü azalmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla alacaklılar borçlarını tahsil edemezken borçlular ise büyüyen borç miktarlarının altında ezilmektedirler. Alacaklıların borçlarını tahsil etme amacıyla başlattığı icra takipleri sonucunda haciz aşamasına gelinmesiyle borçluların mallarının ve haklarının haczedilmesi söz konusu olmaktadır. Peki, bu haciz işlemleri sırasında borçlunun hacze...
Read More
Maaş haczi; hakkında icra takibi başlatılmış ve kesinleşmiş olan bir kişinin, kamu veya özel sektör fark etmeksizin çalıştığı takdirde, düzenli olarak çalışma karşılığı işyerinden almış olduğu ücretin belirli bir kısmına icra kanalı ile el konulmasıdır. Bu icrai işlemin temeli 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 83.maddesine dayanmaktadır. İcra İflas Kanunu 83.madde: (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.)Maaşlar,...
Read More