kusursuz sorumluluk halleri

30 Nisan 2020

TBK 49 Haksız Fiilden Sorumluluk

Haksız Fiilden Sorumluluk Öğretide kabul gören genel tanıma göre; borç, bir kişiyi diğer bir kişiye karşı bir şey verme, bir şey yapma veya bir şey yapmama […]