konkordato

1 Mart 2021

KONKORDATO

Konkordato 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 Tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması […]
15 Nisan 2020

Konkordato Mühletinin Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi

Konkordato Mühletinin Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi Konkordato ilan edilmesi halinde şirket yetkilisinin karşılıksız çeklerden sorumlu olup olmayacağı ve karşılıksız çek keşide etmek nedeniyle mahkûmiyet kararı tesis […]
15 Nisan 2020

Yargıtay 15. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühleti İçerisinde Çek Keşide Eden Borçlu Çek Karşılığını Bulundurmakla Yükümlüdür

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2011/34 K. 2011/672 T. 15.9.2011 • KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Konkordato Talebinde Bulunan ve Bu İstemi Kabul Edilerek Mühlet Verilen Borçlu – […]
14 Nisan 2020

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühletinin İleri Tarihli Çekler Bakımından Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2019/23974 K. 2019/9339 T. 10.6.2019 KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ ( Açılan Ceza Davasına Bakmakla Görevli ve Yetkili İcra Ceza Mahkemelerince Devam Eden Konkordato Tasdiki Yargılaması […]
26 Mart 2020

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları

Konkordatoda Geçici Mühlet ve Sonuçları Konkordato borçlu ile alacaklıları arasında mahkemenin gözetiminde yapılan ve borçlunun malvarlığının iflas usulüyle tasfiyesini önleyen veya durduran bir borç tasfiyesi sözleşmesidir. […]
10 Ekim 2018

Konkordato

Konkordato , 28.02.2018 tarihinde kabul edilerek 15.03.2018 Tarih ve 30361 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı ‘‘İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik […]
15 Mart 2018

İflas Erteleme Yerine Konkordato

Olağanüstü Hal Döneminde çıkarılan 31 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle “iflas erteleme” kurumu askıya alınmıştı. 15/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı “İcra ve […]