konkordato mühletinin karşılıksız çek davasına etkisi

15 Nisan 2020

Yargıtay 15. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühleti İçerisinde Çek Keşide Eden Borçlu Çek Karşılığını Bulundurmakla Yükümlüdür

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2011/34 K. 2011/672 T. 15.9.2011 • KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Konkordato Talebinde Bulunan ve Bu İstemi Kabul Edilerek Mühlet Verilen Borçlu – […]