kısmi ifa

30 Eylül 2020

Aliud İfa

Aliud ifa en genel tanımıyla borcun, borçlanılan edimden başka bir edimle ifa edilmiş olması halidir. Edim borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış olarak açıklanabilir. İfanın konusunu […]
19 Mayıs 2017

İşçilik Alacakları İstemi-Islah Dilekçesinde Faiz Talebinde Bulunulmadığı

Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmese Bile Dava Dilekçesinde Mevcut Olan Faiz Talebinin Kısmi Islah İçin de Geçerli Olduğu – Kısmi Islahta Davacının Sadece […]