kişisel verilerin korunması kanunu

12 Şubat 2020

Sicile Kayıt Yükümlülüğünden Muaf Olan Veri Sorumluları-1

Verbis kavramı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte hayatımıza girmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16/2 maddesi “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye […]
1 Kasım 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 16/10/2018 Tarihli İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için […]