kiracının tahliyesi

31 Ağustos 2020

Kira Sözleşmelerinde Kiracının Yükümlülükleri

Bilindiği üzere kira sözleşmesinin tarafları kiracı ve kiraya verendir. Kira sözleşmesi için kanunda herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir. Yani kira sözleşmesi yazılı veya resmi şekilde (örneğin […]
30 Ağustos 2020

Kira Sözleşmesinde Sürenin Bitimiyle Sözleşmenin Sona Ermesi

Kira Sözleşmesinde Sürenin Sona Ermesi Türk Borçlar Kanunu madde 347’de, konut ve işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi başlığı altında, kiracının veya kiraya verenin dava yoluna başvurmadan […]