kira artışı

23 Nisan 2022

KİRA BEDELİ VE TESPİT DAVASI

Kira Bedeli ve Tespit Davası   TBK MADDE 344 Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki […]
17 Ocak 2022

YENİ DÖNEMDE KİRA ARTIŞI İÇİN KİRACIYA İHTAR GÖNDERİLMESİ ZORUNLU MU?

Kira bedelinin ödenmesi için kararlaştırılan tarihin çok defa “belirli vade” niteliğinde olacağı dikkate alınırsa, bu tarihin geçirilmesi ihtar gerekmeksizin temerrüdün gerçekleşmesine yol açacaktır. Kira artışı için […]