kira alacağı

27 Ocak 2021

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Kiralanan taşınmazın (mecur) kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedellerini ödememesi sonucunda tahliye edilebilmesi usulü 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İİK.m.269 uyarınca kira alacaklısı (kiraye […]