kesin süre

20 Ekim 2020

Yargıtay 15 Hukuk Dairesi – Yargıcın Süreye Dair Ara Kararının Tereddüt Uyandırmayacak Yorumu Zorunlu Kılmayacak, Yanlış Anlamayı Önleyecek, İlgili Tarafından Kolaylıkla Anlaşılacak Derecede Açık, Sade Ve Sınırlı Olması Gereklidir

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7482 K. 2011/6735 T. 22.11.2011 BONOLAR NEDENİYLE BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Mahkemece Verilen Kesin Süre İçerisindeki Ara Kararın Yetersiz Olduğu/Ara […]
17 Ekim 2020

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi – İster Kanun, İsterse Hakim Tarafından Tayin Edilmiş Olsun Kesin Süre İçerisinde Yerine Getirilmeyen Bir İşlemin Bu Süre Geçtikten Sonra Yerine Getirilmesi Mümkün Değildir

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2019/4647 K. 2020/225 T. 20.1.2020   RÜCUEN TAZMİNAT ( Davalılar Arasında Zorunlu Dava Arkadaşlığı Bulunmadığı Vefat Eden Kat Malikinin Mirasçıları […]
17 Ekim 2020

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi – Tarafın Hazır Bulunmadığı Duruşmada Tayin Edilen Kesin Süre, Tebligat Kanunu Hükümleri Uyarınca Meşruhatlı Davetiye İle Tebliğ Edilmedikçe Bağlayıcı Olmaz.

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8908 K. 2020/374 T. 23.1.2020   TACİRLER ARASI HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK NEDENİYLE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Olayda Davacı Vekilinin […]
8 Şubat 2017

Boşanma Davası – Yoksulluk Nafakası Talebi

Davalı Kadının Önceki Aşamalarda Yoksulluk Nafakası Talep Etmeyip Tahkikat Aşamasında Nafaka İstediği/Davacı Erkeğin Talep Sonucunun Genişletilmesine Açık Muvafakat Bildirmediği – Davalı Tarafından Bu Konuda Yapılmış Bir […]