kefalet

6 Mayıs 2021

KEFALET SÖZLEŞMESİ

Kefalet sözleşmesi, alacaklının alacağını teminat altına alması amacıyla borç ilişkisi dışındaki üçüncü kişi ile borcun borçlu tarafından ödenmemesi halinde kefil üçüncü kişi tarafından ödenmesi konusunda mutabakata […]
24 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı – Kefalet Sözleşmesinin Garanti Sözleşmesinden Farkı

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 1995/2878 K. 1995/3954 T. 18.4.1995 • ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT ( Bağımsız Bir Borç Teşkil Etmesi ) • GARANTİ SÖZLEŞMESİ ( […]
2 Mart 2020
İpotekte eşin rızası aranır mı

İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı?

İpotekte Eşin Rızası Aranır Mı? Alışılagelmiş tanım doğrultusunda ipotek; doğmuş yahut henüz doğmayan ama doğması kesin ya da muhtemel olan alacakların gayrimenkul bedeli üzerinden güvence altına […]