Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

kefalet sözleşmesi
Kefalet sözleşmesi, alacaklının alacağını teminat altına alması amacıyla borç ilişkisi dışındaki üçüncü kişi ile borcun borçlu tarafından ödenmemesi halinde kefil üçüncü kişi tarafından ödenmesi konusunda mutabakata varılmasıdır. Kefalet sözleşmesi tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Kefil, borcu taahhüt ederken alacaklı yalnızca kefaleti kabul eder. Kefalet ilişkisi fer’idir. Yani asıl borç geçerli değilse kefalet de geçerli...
Read More
Garanti Sözleşmesinin Kefaletten Ayrılan Yönleri Garanti sözleşmesi ne bizim Türk Borçlar Kanunu’muzda ne de İsviçre Borçlar Kanunu’nda tanımı yapılmış bir sözleşmedir. Bundan mütevellit bu eksiklik doktrin ve mahkeme kararları ile oluşturulan içtihatlar yoluyla giderilmeye çalışılmıştır. Uygulamada genellikle bankaların alacaklarına teminat oluşturmak için yoğun şekilde başvurduğu garanti sözleşmesinde garanti veren, garantörü olduğu kişinin olası ekonomik risklerini...
Read More
T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2001/19-534 K. 2001/583 T. 4.7.2001 KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Garanti Sözleşmesiyle Mukayese-Kredi Kartı Sözleşmesi ) KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Garanti Şerhi İbaresinin Kefalet Niteliğini Değiştirmemesi ) GARANTİ ŞERHİ İBARESİ ( Kredi Kartı Sözleşmesinde-Kefalet ve Garanti /Üçüncü Şahsın Fiilini Taahhüt/ Sözleşmesi ) GARANTİ SÖZLEŞMESİ ( Kefalet Sözleşmesiyle Mukayese-Kredi Kartı Sözleşmesi...
Read More
Kefalette Sorumluluk Süresi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 598. maddesiyle kefalet sözleşmesinin kanun gereği sona erme halleri sayılmıştır. İlgili maddenin üçüncü fıkrasıyla gerçek kişi kefiller için azami sorumluluk hükmüne yer verilmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nun madde 598/3 düzenlemesi “Bir gerçek kişi tarafından verilmiş olan her türlü kefalet, buna ilişkin sözleşmenin kurulmasından başlayarak on yılın geçmesiyle kendiliğinden...
Read More
T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/8564 K. 2016/8238 T. 4.5.2016 DAVA : Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin davalı banka ile dava dışı… A.Ş. arasında akdedilen 23.02.1996 tarihli genel kredi sözleşmesini...
Read More