kefalet sözleşmesi

6 Mayıs 2021

KEFALET SÖZLEŞMESİ

Kefalet sözleşmesi, alacaklının alacağını teminat altına alması amacıyla borç ilişkisi dışındaki üçüncü kişi ile borcun borçlu tarafından ödenmemesi halinde kefil üçüncü kişi tarafından ödenmesi konusunda mutabakata […]
24 Nisan 2020

Garanti Sözleşmesinin Kefaletten Ayrılan Yönleri

Garanti Sözleşmesinin Kefaletten Ayrılan Yönleri Garanti sözleşmesi ne bizim Türk Borçlar Kanunu’muzda ne de İsviçre Borçlar Kanunu’nda tanımı yapılmış bir sözleşmedir. Bundan mütevellit bu eksiklik doktrin […]
23 Nisan 2020

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı – Garanti Beyanına Yer Verilmiş Olması Sözleşmeyi Tek Başına Garanti Sözleşmesi Haline Getirmez

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2001/19-534 K. 2001/583 T. 4.7.2001 KEFALET SÖZLEŞMESİ ( Garanti Sözleşmesiyle Mukayese-Kredi Kartı Sözleşmesi ) KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ( Kullanılan Garanti […]
17 Nisan 2020

Gerçek Kişi Tarafından Verilen Kefalette Sorumluluk Süresi

Kefalette Sorumluluk Süresi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 598. maddesiyle kefalet sözleşmesinin kanun gereği sona erme halleri sayılmıştır. İlgili maddenin üçüncü fıkrasıyla gerçek kişi kefiller için […]
15 Nisan 2020

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi – Gerçek Kişiler Tarafından Verilen Kefaletlere İlişkin 10 Yıllık Hak Düşürücü Süre Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarih Olan 01.07.2012 Öncesi Verilen Kefaletlere de Uygulanacaktır

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/8564 K. 2016/8238 T. 4.5.2016 DAVA : Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün […]