Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

kat malikinin sorumluluğu
T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2019/2423 K. 2019/4926 T. 17.9.2019 ANATAŞINMAZIN TEKNİK OLARAK GÜÇLENDİRMESİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Mahalinde Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Kurulu Oluşturularak Keşif Yapılmak Suretiyle Dava Konusu Anataşınmazın Statik Hesaplarının ve Betonarme Taşıyıcı Elemanlarının Kesit Boyut ve Demir Donatıları İle Beton Numunesi ( Karot ) Deneyleri Dikkate Alınarak Gerekli...
Read More
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2016/270 K. 2016/1398 T. 9.2.2016 DAVA : 12-…13-… 14-… İHBAR OLUNAN : …. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı … şirketi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacı … şirketi vekili; dava dışı…’nin...
Read More