Hafta İçi : 09:00-18:00
·
Uzman Kadro
Alanında uzman avukatlar
Güven
Hukukta güvenle adım atın!
İletişime Geçin

Tag

kat karşılığı inşaat
Günümüzde arsa sahipleri yahut var olan apartmanını yenilemek isteyen malikler artık inşaat işleri ile bizzat uğraşmak istememektedirler. Bu sebeple müteahhitlerle anlaşılmakta ve yapım işleri taraflarına bırakılmaktadır. Buna karşılık ise iş sahibi arsasının bir bölümü yükleniciye teslim etmektedir. Bu anlaşmaya ise arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmesi adı verilmektedir. Arsa payı karşılığı diğer bir deyişle kat...
Read More
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahibine, arsanın paylarının mülkiyetini yükleniciye sözleşmenin başlangıcında veya inşaatın ilerleyen aşamalarında devri borcunu; yükleniciye ise arsa üzerine bir yapı inşa etme ve bu yapının bağımsız bölümlerini arsa sahibine veya onun göstereceği üçüncü kişilere teslim etme borcunu yüklemektedir. Bu nedenle tarafların borçları dikkate alınarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi; yüklenicinin, arsa sahibinin...
Read More
T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2008/1881 K. 2009/2175 T. 14.4.2009 • GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali – Kooperatife Ait İnşaat Yapım İşlerinin Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi Kooperatif Genel Kuruluna Ait Olduğu/Genel Kurulca Kararlaştırılmayan Yapım Şekline Uyulmaması da Sözleşmeyi Geçersiz Kıldığı ) • KOOPERATİFE AİT İNŞAAT YAPIM İŞİ ( Yaptırılma Yöntemini Belirleme Yetkisi...
Read More
T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2012/2501 K. 2012/4840 T. 11.7.2012 • KİRA KAYBI VE EKSİK İMALAT BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi Davası – Harcın Sözleşmeye Konu İnşaat Değerinin Dava Tarihi İtibariyle Mahkemece Uzman Bilirkişiden Ek Rapor Alınarak Belirlenecek Değeri Üzerinden İkmal Ettirilmesi Gerektiği ) • KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ DAVASI...
Read More
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Müteahhit(yüklenici) veya inşaat şirketleri ile arsa sahipleri arasında ya boş bir arsaya bina yapılması ya da var olan binanın yeniden yapılması için “kat karşılığı inşaat sözleşmesi” yapılmaktadır. Kanunda  doğrudan düzenlenmemiş bu sözleşme aslında taşınmaz satım vaadi ile eser sözleşmesinin bir araya gelmesiyle oluşan karma bir sözleşmesidir. Bu sözleşme kapsamında arsa sahibi...
Read More