karşılıksız çek

15 Nisan 2020

Konkordato Mühletinin Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi

Konkordato Mühletinin Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi Konkordato ilan edilmesi halinde şirket yetkilisinin karşılıksız çeklerden sorumlu olup olmayacağı ve karşılıksız çek keşide etmek nedeniyle mahkûmiyet kararı tesis […]
15 Nisan 2020

Yargıtay 15. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühleti İçerisinde Çek Keşide Eden Borçlu Çek Karşılığını Bulundurmakla Yükümlüdür

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2011/34 K. 2011/672 T. 15.9.2011 • KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK ( Konkordato Talebinde Bulunan ve Bu İstemi Kabul Edilerek Mühlet Verilen Borçlu – […]
14 Nisan 2020

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Kararı – Konkordato Mühletinin İleri Tarihli Çekler Bakımından Karşılıksız Çek Yargılamalarına Etkisi

T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2019/23974 K. 2019/9339 T. 10.6.2019 KARAR UYUŞMAZLIĞININ GİDERİLMESİ ( Açılan Ceza Davasına Bakmakla Görevli ve Yetkili İcra Ceza Mahkemelerince Devam Eden Konkordato Tasdiki Yargılaması […]
4 Nisan 2018

Çek Nedir? Karşılıksız Çek Düzenleme Suçu

Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenmiş olan şekil şartlarına uygun olarak düzenlenip bir bankaya hitaben yazılmış kıymetli evrak türlerinden biridir çek. Senedin içerisinde “çek” kelimesinin veya senet başka […]