kamulaştırmasız el atma

10 Mart 2022

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Kamulaştırmasız el atma, devletin veya bir kamu tüzel kişisinin, kişilerin özel mülkiyetinde bulunan bir taşınmazını kanunda öngörülen kamulaştırma işlemlerini yapmaksızın ve bedel ödemeksizin fiilen işgal etmesi […]
1 Ağustos 2021
kamulaştırma nedir

KAMULAŞTIRMA KARARININ İPTALİ NEDİR?

Kamulaştırma kısaca; idarenin kamu yararına bir faaliyette kullanmak üzere özel kişilere ait taşınmaz malları zorla almasıdır. Kamulaştırma işlemi, bireylerin mülkiyet hakkına dokunmasından dolayı, her dönemde tartışılan […]
9 Temmuz 2018

Kamulaştırma

Kelime anlamıyla “devletleştirme” olan kamulaştırma, bir şahsa ait taşınmazın kamu hizmetinde kullanılması amacıyla devlet tarafından satın alınması durumudur. Yetkili idare tarafından kamu yararına kullanılmak üzere gerekli […]