iyiniyet

26 Ağustos 2020

TBK’da bir borç kaynağı: Sebepsiz Zenginleşme

Türk Borçlar Kanunu’nda borç kaynakları üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar sözleşme, haksız fiil ve son olarak sebepsiz zenginleşmedir. Bu yazımızda Kanun’da 77. ve 82. maddeler aralığında […]
15 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararı – İşverenin Altı Aylık Kıdemi Doldurmasına 2 Gün Kalan İşçi Çıkarması

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2009/30688 K. 2010/29172 T. 15.10.2010 • İŞE İADE DAVASI ( Mahkemece İşyerinde Altı Aylık Kıdemi Doldurmadan İşçi Çıkarılmasına İlişkin Genel Bir […]