itirazın kaldırılması

27 Ocak 2021

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Kiralanan taşınmazın (mecur) kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedellerini ödememesi sonucunda tahliye edilebilmesi usulü 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İİK.m.269 uyarınca kira alacaklısı (kiraye […]
6 Nisan 2020

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Süresinde İbraz Edilmeyen Çek, Çekin İbraz Tarihinin Tespiti

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/15472 K. 2017/7215 T. 4.5.2017 • İTİRAZIN KALDIRILMASI ( İmzası İkrar veya Noterlikçe Tasdik Edilen Borç İkararını İçeren Bir Senet […]