itirazın iptali

27 Ocak 2021

KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Kiralanan taşınmazın (mecur) kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedellerini ödememesi sonucunda tahliye edilebilmesi usulü 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. İİK.m.269 uyarınca kira alacaklısı (kiraye […]
1 Mayıs 2020

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi – Büyük Oranda Yapımı Tamamlanan İnşaata Ait Sözleşmenin Geçersizliği İddiası

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2008/1881 K. 2009/2175 T. 14.4.2009 • GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ ( İtirazın İptali – Kooperatife Ait İnşaat Yapım İşlerinin Yaptırılma […]
15 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Daha Önce Takibe Konu Edilen ve Mahkemece Takibin Devamına Karar Verilen Alacak Kalemleri Yönünden Takibe Devam Edilebilmesi İçin Ayrıca Bir İcra Emri Gönderilmesine Gerek Yoktur

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/27763 K. 2018/927 T. 7.2.2018 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından […]