itirazın iptali davası sonrası takibin devamı

15 Nisan 2020

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası ise sadece ilamsız takibin konusu olan bir alacak, söz konusu olduğu durumda karşımıza çıkmaktadır. Konusu bir paranın ödenmesi veya bir teminatın verilmesine ilişkin […]