itiraz ile duran takibe devam edilmesi

15 Nisan 2020
icra hukuku

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Kararı – Daha Önce Takibe Konu Edilen ve Mahkemece Takibin Devamına Karar Verilen Alacak Kalemleri Yönünden Takibe Devam Edilebilmesi İçin Ayrıca Bir İcra Emri Gönderilmesine Gerek Yoktur

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/27763 K. 2018/927 T. 7.2.2018 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından […]