işverenin talebiyle ücretsiz izin

1 Nisan 2020

Ücretsiz İzin Uygulaması

Ücretsiz İzin Uygulaması Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde başvurulan ücretsiz izin uygulamasıı bağımsız bir başlık olarak mevzuatımızda düzenlenmemiştir. İşverenler, işçileri ücretsiz izne çıkararak, ekonomik durumun işletmeleri üzerindeki […]