istirdat davası

11 Nisan 2022

İSTİRDAT (GERİ ALMA) DAVASI

İstirdat Davası   İCRA VE İFLAS KANUNU MADDE 72 “…Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak […]
17 Ağustos 2020

Çekin Zayi Olması ve Çek İptali Davası

Çekin zayi olması , hamilinin iradesi dışında çekin zilyetliğini kaybetmesi veya çekin kullanılmayacak hale gelmesidir. Bir diğer deyişle çeki elinde bulunduran kişinin çalınma, deprem, sel gibi […]