işe iade davası

23 Şubat 2021

İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASINDAN FERAGAT ETMESİ

İlgili makalemizde işçinin işe iade davasından feragat etmesi ve bunun sonuçları üzerinde duracağız. İş sözleşmesinin sona ermesinde iş güvencesi sistemine tabii iş yerlerinde feshin geçerli veya […]
8 Haziran 2018

İşe İade Davası

İş Kanunumuzda iş sözleşmesinin nasıl sonlandırılabileceği, işveren veya işçi açısından hangi durumların haklı neden teşkil ettiği gibi konular düzenlenmiştir. Ayrıca kanunumuz işveren karşısında daha güçsüz konumda […]
25 Ocak 2018

Zorunlu Arabuluculuk

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “dava şartı olarak arabuluculuk” hükümleri kapsamında, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı […]