işçinin hakları

20 Mart 2020

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi (Covid-19)

Korona Virüs – Sağlık Gerekçesiyle veya Zorlayıcı Nedenle İş Akdinin Feshi Enfekte olan işçinin hastalığının Covid-19 olması durumunda İş Kanunu m.25/I-b maddesi uygulama bulabilir. Bu durumda […]