işçilik alacakları

2 Kasım 2018

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler

İşçilik Alacaklarında Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Zamanaşımı, belli bir sürenin geçmesiyle borcu sona erdirmeyen fakat borçlusuna ödemeden kaçınma imkanı sunan bir durumdur. Borcun muaccel hale […]
16 Temmuz 2018

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Daha önce İş Hukuku alanıyla ilgili makalemizde de belirttiğimiz üzere iş sözleşmelerinin bir türü de “deneme süreli iş sözleşmesi”dir. Deneme süresi; iş […]
17 Mart 2017

Yargılama Sonrasındaki Gelişmeler – Kişisel İlişki Düzenlemesi

Velayet/Kişisel İlişki Düzenlemesi Yapılırken Yargılama Sonrasında Meydana Gelen Gelişmelerin Dahi Göz Önünde Tutulması Gerektiği – Ortak Çocuklar Hakkında Düzenlenen Sağlık Raporlarının da Değerlendirilmesi Gerektiği   T.C. […]